close

1. Przejdź w menu strony do: SKLEP > ATRYBUTY WYSZUKIWANIE

 

2.Naciśnij klawisz: DODAJ NOWY REKORD.  Następnie wciśnij klawisz edycji rekordu i zmień nazwę.

Nazwa ta będzie reprezentowała dany schemat przy wyborze schematów w kategoriach menu strony

 

3. Naciśnij  przycisk DODAJ > obok nazwy z danego schematu

 

4. Ponów krok nr 2. i dodaj tyle atrybutów ile potrzebujesz.

Na tym etapie są to nazwy które pokażą się przy  wybranej kategorii w menu strony

 

5. Naciśnij  przycisk DODAJ > obok nazwy z danej nazwy

6. Analogicznie ponów wcześniejsze kroki aby dodać listy do wyboru z danej nazwy

 

7.Przejdź do edycji wybranej kategorii twojej strony i wybirerz utworzony shemat wyszukiwania

(w sekcji dodatkowe ustawienia strony)

 

 

8. GOTOWE. Podczas edycji produktu który będziesz dodawał w administracji pokaże się lista z której będziesz mógł zaznaczyć właściwość twojego produktu

 

bottom_g
Nie wiesz co będzie dla Ciebie lepsze ?
Zadzwonimy do ciebie